ยืนยันการสั่งซื้อ สุขาเคลื่อนที่ ส้วมคนแก่ ชักโครกเคลื่อนที่ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่มีปัญหาในการเข้าห้องน้ำ
สุขาเคลื่อนที่ ส้วมคนแก่ ชักโครกเคลื่อนที่ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่มีปัญหาในการเดินไปเข้าห้องน้ำ
ราคา 799 บาท
เลือกสินค้าที่ต้องการ

ยอดที่ต้องชำระ
999 บ.
การชำระเงิน

ชื่อที่อยู่ผู้รับ